Αναλυτικές Παροχές.

 1. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργα των κατηγοριών Α1 & Α2
 2. Φακέλους υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα της κατηγορίας Β
 3. Έκδοση Αδειών Συλλογής & Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων
 4. Έκδοση Αδειών Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Αποβλήτων
 5. Ορνιθολογικές Μελέτες
 6. Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις
 7. Σχέδια Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 8. Φακέλους για την έκδοση Αδειών Εγκατάστασης & Λειτουργίας
 9. Μελέτες Πυρασφάλειας
 10. Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων – ΣΑΜΕΕ
 11. Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων ISO 9001, 14001 & OHSAS
 12. Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων Αειφορίας Βιοκαυσίμων – ISCC
 13. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και την εν γένει περιβαλλοντική συμμόρφωση
 14. Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Διασφάλιση Ποιότητας

Στόχος μας η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των υψηλών απαιτήσεων η PK ENERGY έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, αποτελούμενο από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

Trusted by the world’s fastest growing companies:

Οι αξίες μας.

Η PK Energy ως εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην τήρηση υψηλών Standards και δεσμεύεται για το τελικό αποτέλεσμα.

Ποιοτική εξυπηρέτηση

Πρωτεραιότητά μας η σωστή και πλήρη κατανόηση των αναγκών σας.

Εξειδίκευση

Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται συνεχώς με στόχο την εξέλιξη.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Οι συνεργασίες μας διέπονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη για το τελικό αποτέλεσμα.

Άριστο αποτέλεσμα

Τα προϊόντα μας τηρούν υψηλά standards.

Η ομάδα μας.

Richard Park

Director

Jennifer Venis

Office Manager

Adam Neville

Partner

Pamela Hickson

Advisory

Steve Beadle

Tax & Business

Patricia Worley

Litigation Services

Careers

Want to be a part
of our team?

Vestibulum ante ipsum primis faucibus orci luctus et ultrices posuere.

Η έδρα μας

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 37
ΤΚ 54637

San Francisco, CA

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Tampa, FL

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε για τα οφέλη της επένδυσης σε Α.Π.Ε.