Ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη

Βιοαέριο

Σχεδιασμός, αδειοδότηση, εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου – βιομάζας.

Φωτοβολταϊκά

Κατασκευή, συντήρηση εξοπλισμός φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης.

ΣΗΘΥΑ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την κατασκευή κάθε έργου ΣΗΘΥΑ .

Υδροηλεκτρικά

Κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισμός υδροηλεκτρικών μονάδων κάθε μεγέθους .

Αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ

Προσφέρουμε τις βέλτιστες λύσεις γύρω από τις αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ .

Οι δεσμεύσεις μας:

Η εταιρεία PK Energy είναι μια εταιρεία προσανατολισμένη στην σύγχρονη αγορά μελέτης και κατασκευής Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

  • Διασφαλίζουμε ότι διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών.
  • Παρακολουθούμε και ελέγχουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες μέσω κατάλληλου συστήματος μέτρησης.
  • Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενοι με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
pk-energy-λογότυπο

Ολοκληρωμένα projects

Μονάδα Βιοαερίου Τρίκαλα pk energy

Μονάδα Βιοαερίου

Μελέτη και κατασκευή μονάδας βιοαερίου ισχύος 1 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών

Μονάδα Βιοαερίου

Μελέτη και κατασκευή μονάδας βιοαερίου στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων

κατασκευή μονάδας βιοαερίου έργο ολοκληρωμένο pk-energy

Μονάδα Βιοαερίου

Μελέτη και κατασκευή μονάδας βιοαερίου ισχύος 500KW στον Ελαιώνα Θηβών.