Η εταιρεία PK Energy έχει αναλάβει και κατασκευάσει μια πληθώρα από  ενεργειακά έργα. Κατασκευή και εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου, φωτοβολταϊκά συστήματα, υδροηλεκτρικά κ.α. Η δραστηριότητα μας εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και αναλαμβάνουμε κάθε είδους ενεργειακά έργα όσο απαιτητικά και αν είναι.

Παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης και υλοποίησης πολλών ακόμη μονάδων παραγωγής ενέργειας σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τα πιο πρόσφατα που έχουμε αναλάβει και βρίσκονται στην φάση της υλοποίησης ή έχουν ολοκληρωθεί.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες του δικού σας project

2022-07-27T12:42:07+03:00

BLUE ENERGY Ι.Κ.Ε. 500KW

Περιγραφή: Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από ζωικά και φυτικά απόβλητα προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 500KW, στην Νέα Αμισσό Ξάνθης. Φάση έργου: Σε λειτουργία από Οκτώβριο 2022 [...]

2022-07-27T13:12:11+03:00
κατασκευή μονάδας συθηα pk energy

ΚΡΟΚΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΕΡΓΟ ΣΗΘΥΑ 1 MW

Περιγραφή: Έργο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) Τοποθεσία: Κρόκιο Αλμυρού Φάση έργου: Υπό κατασκευή Προϋπολογισμός έργου:  2.500.000€/MW Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει: Ο [...]

2022-07-27T12:54:18+03:00
κατασκευή μονάδας βιοαερίου λευκότοπος Σερρών

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ Ι.Κ.Ε. 500KW

Περιγραφή: Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από ζωικά και φυτικά απόβλητα προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 500KW, στον Λευκότοπο Σερρών. Φάση έργου: Υπό κατασκευή. Εκτίμηση λειτουργίας Νοέμβριος 2023 Προϋπολογισμός έργου:  2.400.000€ [...]

2022-07-27T13:25:00+03:00
Έργα Βιοαερίου Pk energy

ΚΑΡΚΤΣΑ ΙΚΕ – ΕΡΓΟ ΣΗΘΥΑ 1 MW

Περιγραφή: Έργο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) Τοποθεσία: Οινόφυτα Βοιωτίας Φάση έργου: Έναρξη εργασιών Σεπτέμβριο 2022 Προϋπολογισμός έργου:  2.500.000€/MW Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει: Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει: Σχεδιασμό [...]