Πλεονεκτήματα Υδροηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

υδροηλοεκτρικά έργα και εργοστάσια. μελέτη κατασκευή κέρδος pk energy

Υψηλή Απόδοση

Εξασφαλίζουμε την επένδυση των πελατών μας.

Υδροηλεκτρικά. Συνδυάζουμε την υψηλή εξειδίκευση του Τεχνικού μας προσωπικού, την εταιρική μας φιλοσοφία και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε.

Υδροηλεκτρικές μονάδες

Τι κάνουμε.

Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων βασίζεται στην κίνηση του νερού λόγω διαφοράς μανομετρικού ύψους μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται ένα φράγμα που συγκρατεί την απαιτούμενη ποσότητα νερού στον δημιουργούμενο ταμιευτήρα. Κατά τη διέλευσή του από τον αγωγό πτώσεως κινεί έναν στρόβιλο ο οποίος θέτει σε λειτουργία τη γεννήτρια.

PK energy We renew the fututre

Μελέτη

Αναλαμβάνουμε την λεπτομερή μελέτη του έργου με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αδειοδότηση

Προχωράμε μαζί τις διαδικασίες της αδειοδότησης για τις εργασίες που απαιτούνται.

Εγκατάσταση

Η έμπειρη ομάδα ας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες για τις εγκαταστάσεις του έργου.

Λειτουργία & Διαχείριση

Είμαστε υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

pk energy logo

Renewable  Energy Projects.

μονάδα βιοαερίου, κατασκευή μονάδας βιοαερίου Σέρρες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έργα αδειοδοτ΄ήσεις κατασκευή κόστος pk energy

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

Μελέτη και κατασκευή μονάδας βιομάζας στην ΒΙ.ΠΕ. των Σερρών

μονάδα βιοαερίου coming soon έργα κατασκευής μονάδας βιοαερίου pk energy

ENERGY MARKET Μ.Ε.Π.Ε.

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου στο Άρμα Τανάγρας, Βοιωτίας.

μονάδα βιοαερίου coming soon έργα κατασκευής μονάδας βιοαερίου pk energy

ΓΑΙΩΕΡΓΑ Κ&Π Ι.Κ.Ε.

Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

Ας μιλήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ενεργειακό σας project. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία παρακάτω ή στείλτε μας μήνυμα από την φόρμα επικοινωνίας.