Υδροηλεκτρικά Έργα Πλεονεκτήματα εγκατάστασης

υδροηλοεκτρικά έργα και εργοστάσια. μελέτη κατασκευή κέρδος pk energy

Υψηλή Απόδοση

Εξασφαλίζουμε την επένδυση των πελατών μας

Υδροηλεκτρικά. Συνδυάζουμε την υψηλή εξειδίκευση του Τεχνικού μας προσωπικού, την εταιρική μας φιλοσοφία και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε.

Υδροηλεκτρικές μονάδες

Τι κάνουμε

Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων βασίζεται στην κίνηση του νερού λόγω διαφοράς μανομετρικού ύψους μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται ένα φράγμα που συγκρατεί την απαιτούμενη ποσότητα νερού στον δημιουργούμενο ταμιευτήρα. Κατά τη διέλευσή του από τον αγωγό πτώσεως κινεί έναν στρόβιλο ο οποίος θέτει σε λειτουργία τη γεννήτρια.

Μελέτη

Αναλαμβάνουμε την λεπτομερή μελέτη του έργου με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αδειοδότηση

Προχωράμε μαζί τις διαδικασίες της αδειοδότησης για τις εργασίες που απαιτούνται.

Εγκατάσταση

Η έμπειρη ομάδα ας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες για τις εγκαταστάσεις του έργου.

Λειτουργία & Διαχείριση

Είμαστε υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

PK Energy κατασκευή ενεργειακών έργων

Βιοαέριο

Σχεδιασμός, αδειοδότηση, εξοπλισμός, και εγκατάσταση μονάδων.

Φωτοβολταϊκά

Κατασκευή, συντήρηση, και εξοπλισμών φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης.

Αδειοδοτήσεις Α.Π.Ε.

Περιβαλλοντικές μελέτες, έκδοση αδειών, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις και μελέτες.