Η φιλοσοφία μας

H PK ENERGY είναι μία εταιρεία προσανατολισμένη στην σύγχρονη αγορά μελέτης και κατασκευής Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). 

Η υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και η συνεχής εκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, εγγυώνται το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  την άμεση, έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και την ευγενική αντιμετώπιση της κάθε απαίτησής τους.

Η εταιρεία αποσκοπεί στην πλήρη ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις των πελατών, της κείμενης νομοθεσίας αλλά και από την εξέλιξη μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς. Στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και τις ικανοποιεί, μεταφράζοντάς τις σε απαιτήσεις, προδιαγραφές, σχέδια ποιότητας και τελικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διεργασίες.

PK energy We renew the fututre
Pk Energy υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Διασφάλιση Ποιότητας

Στόχος μας η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των υψηλών απαιτήσεων η PK ENERGY έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, αποτελούμενο από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους οίκους παγκοσμίως στον τομέα των Α.Π.Ε. και είμαστε αποκλειστικοί συνεργάτες, στην Ελλάδα, της εταιρείας entec biopower  για τον σχεδιασμό έργων βιοαερίου.

pk energy logo

Οι αξίες μας.

Η PK Energy ως εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην τήρηση υψηλών standards και δεσμεύεται για το τελικό αποτέλεσμα.

Ποιοτική εξυπηρέτηση

Προτεραιότητά μας η σωστή και πλήρη κατανόηση των αναγκών σας.

Εξειδίκευση

Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται συνεχώς με στόχο την εξέλιξη.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Οι συνεργασίες μας διέπονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη για το τελικό αποτέλεσμα.

Άριστο αποτέλεσμα

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας τηρούν υψηλά standards.

Επενδύστε σε Α.Π.Ε.

Eνεργειακά έργα.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή του ενεργειακού σας έργου και το παραδίδουμε έτοιμο προς λειτουργία.