Φωτοβολταϊκά συστήματα Πλεονεκτήματα χρήσης

φωτοβολταϊκά συστήματα έργα pk energy

Υψηλή Απόδοση

Εξασφαλίζουμε τη μέγιστη απόδοση της φωτοβολταϊκής σας επένδυσης

Συνδυάζουμε την υψηλή εξειδίκευση του Τεχνικού μας προσωπικού, την εταιρική μας φιλοσοφία και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

30

Ισχύς σε MW

15 MW

Φωτοβολταϊκά πάρκα

4

Σταθμοί υπό κατασκευή

24

Ισχύς σε MW

15 MW

Πιστοποιημένα Ηλιακά Panels και υλικά:

Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις

Τι κάνουμε

Η PK – Energy προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους επενδυτικά σχέδια φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι υπηρεσίες μας εστιάζονται σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής ενός έργου από τον αρχικό σχεδιασμό του, τον εντοπισμό της κατάλληλης θέσης έως την ολοκλήρωσή του.

Μελέτη

Αναλαμβάνουμε την λεπτομερή μελέτη του έργου με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αδειοδότηση

Προχωράμε μαζί τις διαδικασίες της αδειοδότησης για τις εργασίες που απαιτούνται.

Εγκατάσταση

Η έμπειρη ομάδα ας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες για τις εγκαταστάσεις του έργου.

Λειτουργία & Διαχείριση

Είμαστε υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

pk-energy-λογότυπο

Πρόσφατα έργα

μονάδα βιοαερίου, κατασκευή μονάδας βιοαερίου Σέρρες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έργα αδειοδοτ΄ήσεις κατασκευή κόστος pk energy

Μονάδα Βιοαερίου

Μελέτη και κατασκευή μονάδας βιομάζας στην ΒΙ.ΠΕ. των Σερρών

μονάδα βιοαερίου coming soon έργα κατασκευής μονάδας βιοαερίου pk energy

Έργο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-Θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Έργο στην Αγχίαλο Βόλου. Έναρξη εργασιών 05/2022

μονάδα βιοαερίου coming soon έργα κατασκευής μονάδας βιοαερίου pk energy

Μονάδες Βιοαερίου

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου ισχύος 1MW, στον Ελαιώνα Θηβών

PK Energy κατασκευή ενεργειακών έργων

Υδροηλεκτρικά

Μελέτη, αδειοδότηση, λειτουργία και διαχείριση μονάδων

Βιοαέριο

Σχεδιασμός, αδειοδότηση, εξοπλισμός, και εγκατάσταση μονάδων.

Αδειοδοτήσεις Α.Π.Ε.

Περιβαλλοντικές μελέτες, έκδοση αδειών, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις και μελέτες.