Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας.

Χάρις την εμπειρία χρόνων στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις βέλτιστες λύσεις γύρω από τις αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ.

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργα των κατηγοριών Α1 & Α2.

 • Φακέλους για την έκδοση Αδειών Εγκατάστασης & Λειτουργίας.

 • Φακέλους υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα της κατηγορίας Β.
 • Έκδοση Αδειών Συλλογής & Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων.
 • Έκδοση Αδειών Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Αποβλήτων.
 • Ορνιθολογικές Μελέτες,

 • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις.

 • Σχέδια Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ ενεργειακά έργα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας pk energy
 • Μελέτες Πυρασφάλειας.

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων – ΣΑΜΕΕ.

 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων ISO 9001, 14001 & OHSAS.

 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων Αειφορίας Βιοκαυσίμων – ISCC.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και την εν γένει περιβαλλοντική συμμόρφωση.

 • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη.

Βιοαέριο

Σχεδιασμός, αδειοδότηση, και εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου – βιομάζας.

Φωτοβολταϊκά

Κατασκευή, συντήρηση εξοπλισμός φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης.

ΣΗΘΥΑ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, σχεδιασμός και υλοποιήση εφαρμογών Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Υδροηλεκτρικά

Κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισμός υδροηλεκτρικών μονάδων.

Ας μιλήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ενεργειακό σας project. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία παρακάτω ή στείλτε μας μήνυμα από την φόρμα επικοινωνίας.