Αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας

Χάρις την εμπειρία χρόνων στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις βέλτιστες λύσεις γύρω από τις αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ.

αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ περιβαλλοντικές μελέτες pk energy ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργα των κατηγοριών Α1 & Α2.

 • Φακέλους για την έκδοση Αδειών Εγκατάστασης & Λειτουργίας.

 • Φακέλους υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα της κατηγορίας Β.
 • Έκδοση Αδειών Συλλογής & Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων.
 • Έκδοση Αδειών Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Αποβλήτων.
 • Ορνιθολογικές Μελέτες,

 • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις.

 • Σχέδια Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ ενεργειακά έργα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας pk energy
 • Μελέτες Πυρασφάλειας.

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων – ΣΑΜΕΕ.

 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων ISO 9001, 14001 & OHSAS.

 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων Αειφορίας Βιοκαυσίμων – ISCC.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και την εν γένει περιβαλλοντική συμμόρφωση.

 • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

PK Energy κατασκευή ενεργειακών έργων

Υδροηλεκτρικά

Μελέτη, αδειοδότηση, λειτουργία και διαχείριση μονάδων

Φωτοβολταϊκά

Κατασκευή, συντήρηση, και εξοπλισμών φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης.

Μονάδες Βιοαερίου

Σχεδιασμός, αδειοδότηση, εξοπλισμός, και εγκατάσταση μονάδων.