Μονάδα Βιοαερίου. Προϊόντα:

μονάδα βιοαερίου κατασκευή pk energy ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Υψηλή Απόδοση

Εξασφαλίζουμε τη μέγιστη απόδοση στα έργα των πελατών μας

Συνδυάζουμε την υψηλή εξειδίκευση του Τεχνικού μας προσωπικού, την εταιρική μας φιλοσοφία και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε.

Έργα Βιοαερίου σε λειτουργία

3

Ισχύς σε MW

2.5 MW

Εκτιμώμενα χρόνια απόσβεσης

5

Έργα Βιοαερίου σε εξέλιξη

3

Ισχύς σε MW

4,5 MW

Συνεργαζόμαστε μόνο με πιστοποιημένους προμηθευτές μονάδων βιοαερίου.:
Αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα, για τον σχεδιασμό έργων Βιοαερίου:
μονάδα βιοαερίου entec κατασκευή μονάδων βιοαερίου pk energy

Μονάδες Βιοαερίου

Τι κάνουμε

Η ανέγερση κάθε νέας μονάδας παραγωγής βιοαερίου απαιτεί πλήθος αδειών. H διαδικασία σχεδιασμού απαιτεί τεχνογνωσία, δεδομένου ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με πλήρη τεχνική τεκμηρίωση, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.

Μελέτη

Αναλαμβάνουμε την λεπτομερή μελέτη του έργου με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αδειοδότηση

Προχωράμε μαζί τις διαδικασίες της αδειοδότησης για τις εργασίες που απαιτούνται.

Εγκατάσταση

Η έμπειρη ομάδα ας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες για τις εγκαταστάσεις του έργου.

Λειτουργία & Διαχείριση

Είμαστε υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

μονάδα βιοαερίου κατασκευή

Πρόσφατα έργα

μονάδα βιοαερίου, κατασκευή μονάδας βιοαερίου Σέρρες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έργα αδειοδοτ΄ήσεις κατασκευή κόστος pk energy

Μονάδα Βιοαερίου

Μελέτη και κατασκευή μονάδας βιομάζας στην ΒΙ.ΠΕ. των Σερρών

μονάδα βιοαερίου coming soon έργα κατασκευής μονάδας βιοαερίου pk energy

Μονάδες Βιοαερίου

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου ισχύος 1MW, στον Ελαιώνα Θηβών

μονάδα βιοαερίου coming soon έργα κατασκευής μονάδας βιοαερίου pk energy

Έργο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-Θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Έργο στην Αγχίαλο Βόλου. Έναρξη εργασιών 05/2022

PK Energy κατασκευή ενεργειακών έργων

Υδροηλεκτρικά

Μελέτη, αδειοδότηση, λειτουργία και διαχείριση μονάδων

Φωτοβολταϊκά

Κατασκευή, συντήρηση, και εξοπλισμών φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης.

Αδειοδοτήσεις Α.Π.Ε.

Περιβαλλοντικές μελέτες, έκδοση αδειών, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις και μελέτες.