Περιγραφή:

Έργο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Τοποθεσία: Οινόφυτα Βοιωτίας

Φάση έργου: Σε λειτουργία από Ιανουάριο 2024

Προϋπολογισμός έργου:  2.500.000€/mW

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό υδροπονικού Θερμοκηπίου μεγέθους 10.000 τ.μ.

  • Σχεδιασμό Ανάκτησης θερμότητας και καυσαερίων για χρήση στο θερμοκήπιο.