Περιγραφή:

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στον Αλμυρό Βόλου ισχύος 1 MW.

Φάση έργου: Σε λειτουργία από Δεκέμβριο 2023

Προϋπολογισμός έργου: 550.000

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

  • Λεπτομερή μελέτη του έργου με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα.
  • Τις διαδικασίες της αδειοδότησης για τις εργασίες που απαιτούνται.
  • Εγκατάσταση. Η έμπειρη ομάδα ας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες για τις εγκαταστάσεις του έργου.
  • Λειτουργία & Διαχείριση. Είμαστε υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Image Gallery

Πιστοποιημένα Ηλιακά Panels και υλικά.