Περιγραφή:

Έργο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ισχύος 999kW

Τοποθεσία: Κρόκιο Αλμυρού

Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από Μάρτιο 2023

Προϋπολογισμός έργου:  2.500.000

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό υδροπονικού Θερμοκηπίου μεγέθους 10.800 τ.μ.

  • Σχεδιασμό Ανάκτησης θερμότητας και καυσαερίων για χρήση στο θερμοκήπιο.