Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

φωτοβολταϊκά συστήματα έργα pk energy

Εξειδίκευση

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ανάπτυξη προϊόντων ΣΗΘΥΑ

Υποστηριζόμενοι από την υψηλή τεχνογνωσία μας, μπορούμε να σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη ενός τέτοιου συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Σταθμοί υπό κατασκευή

2

Ισχύς σε MW

2 MW

(ΣΗΘΥΑ)

Τι κάνουμε

Η PK – Energy προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους επενδυτικά έργα που αφορούν την Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Οι υπηρεσίες μας εστιάζονται σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής του έργου από τον αρχικό σχεδιασμό του, έως την ολοκλήρωσή του και την επίβλεψη του.

Μελέτη

Αναλαμβάνουμε την λεπτομερή μελέτη για την ανάπτυξη των προϊόντων με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αδειοδότηση

Προχωράμε μαζί τις διαδικασίες των αδειών όπου αυτό είναι απαραίτητο

Εγκατάσταση

Η εξειδικευμένη ομάδα μας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες για την εγκατάσταση των προϊόντων ΣΥΘΗΑ.

Λειτουργία & Διαχείριση

Είμαστε υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου.

pk-energy-λογότυπο

Πρόσφατα έργα

μονάδα βιοαερίου coming soon έργα κατασκευής μονάδας βιοαερίου pk energy

Έργο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-Θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Έργο στην Αγχίαλο Βόλου. Έναρξη εργασιών 05/2022

μονάδα βιοαερίου, κατασκευή μονάδας βιοαερίου Σέρρες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έργα αδειοδοτ΄ήσεις κατασκευή κόστος pk energy

Μονάδα Βιοαερίου

Μελέτη και κατασκευή μονάδας βιομάζας στην ΒΙ.ΠΕ. των Σερρών

μονάδα βιοαερίου coming soon έργα κατασκευής μονάδας βιοαερίου pk energy

Μονάδες Βιοαερίου

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου ισχύος 1MW, στον Ελαιώνα Θηβών

PK Energy κατασκευή ενεργειακών έργων

Υδροηλεκτρικά

Μελέτη, αδειοδότηση, λειτουργία και διαχείριση μονάδων

Βιοαέριο

Σχεδιασμός, αδειοδότηση, εξοπλισμός, και εγκατάσταση μονάδων.

Αδειοδοτήσεις Α.Π.Ε.

Περιβαλλοντικές μελέτες, έκδοση αδειών, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις και μελέτες.