Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης για τους κατ´ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ´ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση της ιδιότητάς τους, υποβάλλονται έως και την 31η Μαρτίου 2021.

Καινοτομώντας και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι, που δεν το γνωρίζουν, να ενημερωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο ΔΑΠΕΕΠ γνωστοποίησε σήμερα την εν λόγω προθεσμία και μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS).

Σημειώνεται ότι για τους παραγωγούς που διατηρούν, κατόπιν δήλωσής τους, την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, παραμένει ο χαρακτηρισμός του φωτοβολταϊκού τους πάρκου ως αγροτικό.