Στρατηγική σημασία αποκτούν πλέον οι επενδύσεις ενεργειακής αυτονομίας για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα και µε το σχέδιο της Κομισιόν µε τίτλο REPowerEU.

Στο πλαίσιο αυτού, οι Βρυξέλλες ζητάνε την αύξηση των δυνατοτήτων χρηματοδοτικής στήριξης από τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Στόχος είναι η δημιουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων εντός εκμεταλλεύσεων που θα είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.

Προς το παρόν, µέσω της νέας ΚΑΠ, προβλέπονται στην Ελλάδα δύο ξεχωριστά προγράμματα ένα µε 50% και ένα µε 70% επιδότηση. Το πρώτο πρόγραμμα µε 50% ενίσχυση έχει να κάνει µε την ιδιοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης ή µέσω αξιοποίησης βιομάζας, στο πλαίσιο των κλασσικών Σχεδίων Βελτίωσης. O μέγιστος προϋπολογισμός που μπορεί να ενισχυθεί είναι 150.000 ευρώ. Παρόμοιο πρόγραμμα προκηρύχθηκε και την τρέχουσα περίοδο, το οποίο ωστόσο δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Το άλλο πρόγραμμα, µε 70% ενίσχυση είναι πιο εξειδικευμένο, καθώς συνολικά πριμοδοτεί επενδύσεις για:

  • Αύξηση της βιώσιμης ενέργειας (αξιοποίηση βιομάζας, παραγωγή βιοαερίου) στην γεωργία.
  • Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης).

Επενδύσεις και προϋπολογισμός

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (Δημόσια δαπάνη και Ιδιωτική συμμετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 Ευρώ και δύναται να ανέλθει έως και 100.000 Ευρώ. Για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500.000 ευρώ ώστε να εξυπηρετηθούν επενδύσεις σε μικρές μονάδες βιοαερίου.

Επιπλέον, µέσω των τομεακών προγραμμάτων των οπωροκηπευτικών και του ελαιόλαδου -βρώσιμης ελιάς και του οίνου προβλέπεται η υλοποίηση επενδύσεων σε δράσεις για την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας , της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας. Τα πράγματα βέβαια πλέον έχουν αλλάξει μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Είναι πολύ πιθανό οι ενεργειακές επενδύσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερο αποτύπωμα στα στρατηγικά σχέδια. Αυτό θα φανεί στις μετέπειτα διαβουλεύσεις. Άλλωστε, η Κομισιόν προτείνει ακόμα και µέσω κρατικών ενισχύσεων τις επενδύσεις σε βιώσιμη ενέργεια όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Το βιοαέριο σε πρώτο πλάνο

Πέρα από τα φωτοβολταϊκά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων, πλέον στο προσκήνιο μπαίνει ακόμα πιο δυνατά και το βιοαέριο. Η Ευρώπη ανακοίνωσε πως διπλασιάζει το στόχο παραγωγής στα 35 bcm ετησίως έως το 2030, για παραγωγή βιοαερίου από αγροτικά απόβλητα. Επιπλέον θα γίνει προσπάθεια για επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων όσον αφορά τα ενεργειακά πρότζεκτς και για τις σχετικές υποδομές. «∆ιπλασιάζοντας τη βιώσιμή παραγωγή βιοµεθανίου μπορούμε να αντικαταστήσουμε άλλα 18 bcm, χρησιμοποιώντας την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Έτσι θα βοηθήσουμε τους αγρότες να γίνουν παραγωγοί ενέργειας.», αναφέρει συγκεκριμένα στο ενημερωτικό της σημείωμα η Κομισιόν.

 

Πηγή: bioenergynews.gr