Με τον όρο βιομάζα αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε υλικό παράγουν οι ζωντανοί οργανισμοί και μπορεί και χρησιμοποιείται ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. 

Η ενέργεια που δεσμεύουν οι φυτικές ουσίες προέρχεται από τον ήλιο. Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί προσλαμβάνουν αυτή την ενέργεια με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. 

Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα μετά την επεξεργασία και τη χρήση της, ενώ αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύουν τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση. 

Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και αποτελεί την 4η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας μετά τον λιγνίτη, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Χαρακτηριστικά

Η ενέργεια της βιομάζας (βιοενέργεια ή πράσινη ενέργεια) είναι δευτερογενής ηλιακή ενέργεια. 

Πλεονεκτήματα

Βασικό πλεονέκτημα της βιομάζας είναι ότι είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ότι παρέχει ενέργεια αποθηκευμένη με χημική μορφή. Η αξιοποίηση της μπορεί να γίνει με μετατροπή της σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με διάφορες μεθόδους. Η τεχνολογία η οποία χρειάζεται είναι σχετικά απλή. 

Σαν πλεονέκτημά της επίσης αξίζει να σημειωθεί και το ότι κατά την παραγωγή και την μετατροπή της δεν προκαλεί οικολογικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα. 

Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Έτσι, δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνει κατά την καύση της βιομάζας τις δεσμεύουν ξανά τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας.

Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2). Το διοξείδιο του θείου ως γνωστών είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.

Ενημερωθείτε μέσω της σελίδας μας και μάθετε περισσότερα για τις μονάδες βιοαερίου.

Μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένα αλλά και σε εξέλιξη έργα μας εδώ.