Τι είναι τα συστήματα αποθήκευσης;

Είναι συστήματα που αποθηκεύουν οποιασδήποτε μορφής ενέργεια και μπορούν να την απελευθερώσουν όταν είναι απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέρνουμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό για τις ηλεκτρικές εταιρείες όταν ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιεί ενέργεια όποτε τη χρειάζεται.

Τύποι συστημάτων αποθήκευσης

Ανάλογα με τη χωρητικότητα που υπάρχει για την αποθήκευση ενέργειας, διακρίνουμε 3 διαφορετικά συστήματα:

 • Αποθήκευση μεγάλης κλίμακας. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται για εκείνα τα μέρη όπου χρησιμοποιούνται οι κλίμακες GW. Σε αυτά τα μέρη είναι απαραίτητη η αποθήκευση ενέργειας για συστήματα παραγωγής, συστήματα έκτακτης ανάγκης και βοηθητικά. Για παράδειγμα, είναι χρήσιμο σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια για την προώθηση του καταρράκτη.
 • Αποθήκευση δικτύου. Είναι πιο γνωστό αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ηλεκτρικό δίκτυο. Αποθηκεύει ενέργεια σε κλίμακα MW. Για παράδειγμα, το βρίσκουμε σε υπεραγωγούς, σφόνδυλους ή μπαταρίες. Στα τελευταία γίνεται χρήση ευρέως αναφορικά με την ηλιακή ενέργεια για λιγότερο παραγωγικές ημέρες.
 • Τελική αποθήκευση καταναλωτή. Είναι μικρότερες κλίμακες (kW) στον οικιακό τομέα. Αυτό το σύστημα το βρίσκουμε σε μπαταρίες αλλά με λιγότερη ποσότητα αποθηκευμένης ενέργειας. Για παράδειγμα, μια μπαταρία για κινητό τηλέφωνο.

Η βέλτιστη μέθοδος αποθήκευσης της ενέργειας για κάθε περίπτωση εξαρτάται αφενός από την ποσότητα της ενέργειας που πρέπει να αποθηκευτεί (ενεργειακή πυκνότητα του υλικού) και αφετέρου από την χρονική διάρκεια αποθήκευσης, τη μορφή της ενέργειας που απαιτείται για αποθήκευση και την απόδοση με την οποία ανακτάται η ενέργεια. Υπάρχουν διάφορα συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας, από μερικά mW για το βηματοδότη μέχρι ορισμένα GW σε μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Ένα από τα συστήματα αποθήκευσης που κερδίζει τη μεγαλύτερη ισχύ σχετικά με το μέλλον της συσσώρευσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (και πιθανώς και για ηλεκτρικά οχήματα) είναι η μπαταρία ιόντων λιθίου. Λόγω του χαμηλού βάρους και της υψηλής απόδοσης μπορεί να καταλήξει να γίνει νούμερο ένα.

Χαρακτηριστικά μπαταριών:

 • Αρχικά, οι πρόσφατες ενεργειακές ανατιμήσεις έχουν εκτοξεύσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και οι καταναλωτές προτιμούν ως λύση τον ενεργειακό συμψηφισμό για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
 • Η τεχνολογία αποθήκευσης σε μπαταρίες είναι ώριμη, επιπλέον σημειώνει εξέλιξη συνεχώς με νέα προϊόντα, έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία και χαμηλότερο κόστος.
 •  Στα Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα χρησιμοποιούνται δύο βασικές τεχνολογίες συσσωρευτών (μπαταριών) μολύβδου – οξέος: η ανοικτού τύπου (FLA) & η κλειστού Τύπου VRLA συχνά προσδιοριζόμενες ως Ανοικτού Τύπου με υγρό & Κλειστού Τύπου με ακινητοποιημένο ηλεκτρολύτη αντίστοιχα.
 • Οι μπαταρίες VRLA προτιμώνται σε εγκαταστάσεις όπου η πρόσβαση είτε είναι δύσκολη, είτε ο χώρος είναι περιορισμένος ή υπάρχει συνεχής ανθρώπινη παρουσία.

 • Τέλος, σε κάθε περίπτωση, το πραγματικό κόστος ενός συσσωρευτή έχει να κάνει με τον αριθμό των κύκλων φόρτισης – εκφόρτισης που αυτός μπορεί να αποδώσει.

Πλεονεκτήματα των μπαταριών:

 • Παρέχουν ευελιξία και ασφάλεια στα δίκτυα
 • Διευκολύνουν την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ
 • Με το σωστό σχεδιασμό μπορούν να επιφέρουν σημαντική κερδοφορία στους επενδυτές
 • Μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας

 

Πηγή: www.renovablesverdes.com