Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά και θα αναφέρουμε πως το βιοαέριο ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόκειται για ένα μείγμα διαφορετικών αερίων των οποίων η προέλευση προκύπτει από την αποσύνθεση οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου. 

Το βιοαέριο μπορεί να παραχθεί από ακατέργαστες πρώτες ύλες όπως:  

  • Τα αγροτικά απόβλητα
  • Κοπριά
  • Αστικά απόβλητα
  • Φυτική ύλη
  • Πράσινα απόβλητα ή απορρίμματα τροφών

Πολλοί το χαρακτηρίζουν ως την ενέργεια του μέλλοντος καθώς τα πλεονεκτήματα χρήσης του είναι πολλαπλά.

Αρχικά, όπως ήδη αναφέραμε, αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτό σημαίνει πως σε αντίθεση με άλλες πηγές ενέργειας (πετρέλαιο, λιγνίτης κλπ) είναι θεωρητικά και πρακτικά ανεξάντλητη.

Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

Κοινός στόχος με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος. Το βιοαέριο, μεταξύ άλλων, βοηθά στην μείωση των εκπομπών αερίων που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Μείωση των αποβλήτων

Αν και προφανές, αξίζει να αναφερθεί πως η χρήση βιοαερίου βοηθά στην σημαντική μείωση των αποβλήτων. Ουσιαστικά ο τρόπος για να παραχθεί είναι ο μετασχηματισμός των αποβλήτων σε ενέργεια.

Ευέλικτη και αποδοτική χρήση

Το βιοαέριο είναι ένας ευέλικτος ενεργειακός φορέας, κατάλληλος για πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Η χρήση του στοχεύει στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας είτε στην αναβάθμιση και τροφοδότηση των δικτύων φυσικού αερίου. Λειτουργεί επίσης και ως καύσιμο οχημάτων.

Παραγώμενο κομπόστ 

Η χωνευμένη πρώτη ύλη βιομάζας, το ονομαζόμενο κομπόστ (digestate), είναι ένα πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο και θρεπτικούς οργανισμούς.Το κομπόστ μπορεί να εφαρμοστεί στα εδάφη με τον συνηθισμένο εξοπλισμό εφαρμογής των υγρών λιπασμάτων και των μη χωνεμένων κοπριών. Σε σχέση με το ακατέργαστο ζωικό λίπασμα, το κομπόστ έχει βελτιωμένη αποδοτικότητα λίπανσης λόγω της ομοιογένειας και της υψηλότερης διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών.

Ενημερωθείτε μέσω της σελίδας μας και μάθετε περισσότερα για τις μονάδες βιοαερίου.

Μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένα αλλά και σε εξέλιξη έργα μας εδώ.