Υδροηλεκτρική, είναι η ενέργεια η οποία προκύπτει από την εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού των ποταμών. Την μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια την ολοκληρώνει η ουσιαστική βοήθεια των στροβίλων και των ηλεκτρογεννητριών.

Η ενέργεια αυτή θα μεταφερθεί στη φύση από δίνες και ρεύματα, καθώς το νερό έχει κατηφορική ροή σε ρυάκια, χειμάρρους και ποτάμια και φτάνει στη θάλασσα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του αποθηκευμένου νερού και όσο ψηλότερα βρίσκεται, τόσο περισσότερη είναι η ενέργεια που περιέχεται σε αυτό.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, καθώς η βάση της είναι η εκμετάλλευση των ποταμών και των τεχνητών ή φυσικών φραγμάτων.

Πλεονεκτήματα Υδροηλεκτρικής ενέργειας

Όπως με όλες τις ΑΠΕ, έτσι και με την υδροηλεκτρική ενέργεια τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση της είναι πολυάριθμα.

  • Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί μπαίνουν σε λειτουργία αμέσως μόλις προκύψει ανάγκη για επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια, 
  • Είναι μία “καθαρή” και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα γνωστά πλεονεκτήματα (εξοικονόμηση συναλλάγματος, φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος)
  • Μέσω των υδροταμιευτήρων μπορούμε να καλύψουμε παράλληλα και άλλες ανάγκες. Για παράδειγμα την ύδρευση, την άρδευση, την δημιουργία υγροτόπων και άλλα πολλά
  • Είναι πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους,
  • Ως εγχώρια πηγή ενέργειας συνεισφέρει στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο,
  • Μιας και είναι διάσπαρτη γεωγραφικά οδηγεί στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης τοπικών ενεργειακών πόρων,
  • Δεν παράγει ατμοσφαιρικούς ρύπους και θόρυβο.

Μάθετε περισσότερα για την υδροηλεκτρική ενέργεια από τις υπηρεσίες μας

Μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένα αλλά και σε εξέλιξη έργα μας εδώ.