Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Με τον όρο φωτοβολταϊκά συστήματα, εννοούμε τις βιομηχανικές διατάξεις οι οποίες μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Για την ακρίβεια, έχουμε να κάνουμε με γεννήτριες με τα παρακάτω δομικά στοιχεία: 

 • Tα φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Tα συστήματα στήριξης
 • Συσσωρευτές
 • Αντιστροφείς τάσης
 • Μετρητές ενέργειας
 • Ρυθμιστές φόρτισης

Ποιές οι εφαρμογές τους;

Τα φωτοβολταϊκά τα συναντάμε συχνά σε συστοιχίες για την παραγωγή ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Σε τέτοια μορφή δίνουν ενέργεια σε δορυφόρους, διαστημόπλοια, αλλά και σε απλούστερες εφαρμογές, όπως για την ενεργειοδότηση απομακρυσμένων τηλεφώνων εκτάκτου ανάγκης σε εθνικές οδούς, σε σπίτια κλπ.

Σε πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει προγράμματα επιδότησης των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και γίνεται μεταπώληση και εισαγωγή της στα δημόσια δίκτυα μεταφοράς. Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο τη διαφοροποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτησή της από το πετρέλαιο.

Φωτοβολταϊκά συστήματα – Πλεονεκτήματα χρήσης

 • Είναι εύχρηστα. Στα μικρά συστήματα, η εγκατάσταση μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους χρήστες.
 • Είναι δυνατόν να γίνει εγκατάστασή τους μέσα στις πόλεις, ενσωματωμένα σε κτίρια και δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον.
 • Μπορεί να γίνει συνδυασμός τους με άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήματα).
 • Είναι βαθμωτά συστήματα, δηλ. μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερη φάση για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς μετατροπή του αρχικού συστήματος.
 • Λειτουργούν αθόρυβα, εκπέμπουν μηδενικούς ρύπους, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τη λειτουργία. Οι κατασκευαστές, δίνουν εγγυήσεις για τις Φ/Β γεννήτριες είναι περισσότερο από 25 χρόνια καλής λειτουργίας.
 • Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Φ/Β συστημάτων. Το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα είναι σήμερα συγκρίσιμο με το κόστος αιχμής ισχύος, που χρεώνει η εταιρεία ηλεκτρισμού τους πελάτες της.

Μάθετε περισσότερα για τα ΦΒ συστήματα από τις υπηρεσίες μας

Μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένα αλλά και σε εξέλιξη έργα μας εδώ.