Ο ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Σχεδίου Δράσης REPowerEU ανέδειξαν με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι οι ΑΠΕ αποτελούν τον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι τεχνολογίες Αποθήκευσης, όπως προφανώς οι ΑΠΕ και τα σχετικά έργα σύνδεσης των έργων αυτών, αποτελούν πλέον επενδύσεις δημόσιας ωφέλειας και αυτό έχει εξαιρετική σημασία. Επιπλέον αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας στην ένταξη νέας ισχύος ΑΠΕ, στην παροχή ευελιξίας στο σύστημα όπως και στην αντικατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού μέσω χρήσης Φυσικού Αερίου. Επίσης στο σχετικό πλάνο υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στις τεχνολογίες Αποθήκευσης. Για παράδειγμα αυτή που συνδυάζει Αποθήκευση με ΑΠΕ.  Το πλάνο εστιάζει επίσης στις διαδικασίες αδειοδότησης και στις κατάλληλες τροποποιήσεις αυτών, ώστε να οδηγήσουν σε πιο σύντομους χρόνους αδειοδότησης.

Η ενεργειακή κρίση

Το επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης κάθε χώρας, αλλά και της Ευρώπης συνολικά, καθώς και η διαχείριση των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούν τα βασικότερα θέματα στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες της. Αυτή η κρίση έχει αυξήσει δραματικά τα επίπεδα κόστους ηλεκτρισμού επιβραδύνοντας κάθε προοπτική ανάπτυξης των χωρών. Κατά κύριο λόγο η κρίση οφείλεται στην έκρηξη των τιμών του φυσικού αερίου που σημειώνεται από το προηγούμενο έτος. Αυτή έχει επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της σημαντικής ενεργειακής εξάρτησης των χωρών από αυτό. Το γεγονός αυτό έφερε στην επιφάνεια ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά στην ασφάλεια εφοδιασμού και στην ενεργειακή εξάρτηση. Επιπλέον, ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ελληνική πολιτεία έθεσε πρόσφατα τα θεμέλια για την δημιουργία ενός νέου πλαισίου αδειοδότησης. Αυτό έγινε μέσω της δημόσιας διαβούλευσης και για πρώτη φορά μέσω ενός προτεινόμενου Νομοσχεδίου. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις για την αδειοδότηση και ανάπτυξη αποθηκευτικών σταθμών. Στα πλαίσια αυτή η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κατέθεσε της προτάσεις της.

Πηγή: energypress.gr